Eksplosiv ekskursjon

FjordblikkFå kjentmannsposter er mer fjordnæreFoto: VESLE-BERNHARD

ruttmølleåsen ligger trygt utenfor det man normalt tenker på som Oslos marker, men denne kolle udi Svartskog nær Bestemorsstranden er likefullt verd et overordentlig besøk. En klar dag ser man herfra like til byen og Holmenkollen, og den enkle oppstigning går gjennom nesten alle de skogtyper vi har på Østlandet.
I postens nærhet finnes en natursti, en hederskronet tømmerterminal som ennå er i bruk og ikke minst de gamle strender og bad der byens og egnens folk har hygget seg i århundrer.
En tur i denne egn kan med fordel kombineres med en scenisk tur nedover Bundefjorden, og kanskje med kjentmannsposten på Måren.

Kjentmannspost 2000-2002

Også ved fjorden:
«Ut mot havet»
i Hurum

 
Høstskog
Flere smellvakre skovstier
leder opp til Kruttmølleåsens topp.