Att og fram er dobbelt så langt, synes vi

ATTOGFRAMSETER på Krokskogen er det ikke mye igjen av i dag, men det smellvakre tjernet i nabolaget kan man trygt hvile øyet på.

ATTOGFRAMTJERN i 2011. Vakkert, men i ferd med å gro igjen. Foto: VESLE-BERNHARD

ATTOGFRAMSETER

STEDET der Attogframseter lå.

ttogframsetra er en gammel seter på Krokskogen, sannsynligvis brukt av Borgen gård. Navnet henspiller sannsynligvis på at det bare gikk en blindvei hit. Ikke mye å se i dag, men Attogframtjernet ligger der jo – en lysende perle i disse dystre strøk. Denne delen av Krokskogen kan greit besøkes fra Kleivstua hvorfra det går løyper, stier og sykkelveier innover.

ATTOGFRAMSETRA
Post i perioden 2002-2004
Diskusjon i Kjentmenns forum