Et siste hvilested ved Snellingen

SNELLINGSRØYSENE markerer hvilestedet for fordums storfolk, og ligger bare en kort tur fra Snellingen seter. 

HVILESTED i skogens ro. Foto: VESLE-BERNHARD

n kort, vakker vandring over de åpne, furukledte flak syd for Snellingens seter er disse gravrøyser en enkel sak å få øye på i et lite skogholt like øst for en sving på skiløypen. Jeg kan ikke nok anbefale disse jevne og lettvandrede landskaper, hvorfra utsynet er vidt og forstyrrelsene få, hvis en da ser bort fra den i egnen oppsatte elektriske kraftgate. De som er her begravet var trolig av edel byrd, idet det i riktig gamle dager var skikk å begrave fintfolk ved en ferdselsvei. De som kom forbi ville da spøre hvem som hvilte her, og de døde ville således bli husket lenge. Dette har vi forresten fra kjentmannsheftet, som beskriver området i større detalj.

Blant de andre kjentmannsposter i strøket er gigantisk tre kjent som Storfurua, og de eldre postene ved Snellingshøgda og Snellingen mølle.

SNELLINGSRØYSENE
Post i perioden 1998-2000
Kart: Oslo Nordmark. Start: Bruvoll