Full skjerping i Haga-strøket

siste halvdel av det 18. århundre pågikk leting etter malm i Bærumsmarka, til bruk i jernverkene Fossum og Bærums verk. Hagaskjerpene vitner om denne v … [Read more...]

Til gamle gruver på Engelstadvangen

ENGELSTADVANGEN i Romeriksåsene var opprinelig seter, men ble scene for omfattende gruvedrift rundt forrige århundreskifte. omeriksåsene er kj … [Read more...]

Kalkskjerp frem fra glemselen

Det ville være en overdrivelse å si at dette stedet er kjent som Skjerpeløkka. Sannheten er nok heller at denne dunkle egn med sine industrielle ku … [Read more...]