6. desember

dag har vi en krimgåte. Eller kanskje rettere en litteraturgåte. Vi skal til en sjø, ganske kort vei fra gårsdagens turmål.

Kjentfolk i Marka er vant til mistenkelige og uoppklarte dødsfall. Gravrøyser, vådeskudd, dausjøberg, kolerakirkegård og butlere er del av vår kjentmannshverdag.  Anne Holts Flimmer, er ingen kjentmannskrim. Handlingen utspiller seg i det vesentlige innendørs og/eller i New York City. Men flere scener, deriblant en av bokens mest dramatiske, finner sted dit vi skal i dag….

Ledetråd til det endelige turmålet: Stedsnavn med 9 bokstaver.