Kjentmannsrebus #13

Falt vi? Lå vi? Nei, tvert i mot,
Vi løp rundt i skauen på letten fot,
Og fant vel omsider den siste rest
Etter eventyrsetra i marka der vest.

Hvis du tror du vet svaret, klikk her og skriv det inn i passordfeltet på siden som kommer opp. Husk stor forbokstav.

Kjentmannsrebus

Er rebusene for vanskelige?

Ja
Nei