11. desember

i fortsetter turen i Østmarka. Først forbi skansene ved Bakås, videre til Nordre Puttjern og etter hvert forbi Kroktjerntunnellen.

Vi skal i dag til noen bratte skrenter som var kjentmannspost en gang i første halvdel av 1990-tallet. For øvrig like i nærheten av en bauta som er kjentmannspost nå for tiden.

Ledetråd: Det endelige turmålet var i medienes søkelys i forbindelse med en konfliktfylt sak i perioden 2004-2005.