13. desember

ei, det er ikke orddelingsfeil. Bildet viser dagens turmål. En kjentmannspost for inneværende periode ligger 5 kilometer i nordøstlig retning.

Ledetråd: Tjæregravshøgda kan skimtes fra området ved det endelige turmålet.