20. desember

ellom 10 og 15 kilometer nordøst fra gårsdagens turmål ved Krokskogstupet, finner vi en kolle. Den ligger mer enn 600 moh, befinner seg i et naturreservat, og har vært kjentmannspost én gang.

Ledetråd: Skomakerløypa er et hint til det endelige turmålet.

Fotos: Morten Møst (øverst) og Torgeir Stenstad (nederst)