Skimten på Drammensmarkas tak

SKIMTEN kalles med rette Drammensmarkas tak, og er et yndet turmål for drammenserne.

idt inne på Skimtplatået i grensetraktene mellom Drammen og Lier ligger selve Skimtvarden. Her møtes vandrereren av en flott sikteplate med inngraverte avstander og navn på kjente steder over hele det nære Østlandsområdet. Skimtvarden måler 554 m.o.h og er dermed det høyeste punktet i Drammen kommune nord for byen. Dette er så definitivt Drammensmarkas tak og yndet turmål for mang en drammenser sommer som vinter.