9. desember

Lengst syd

Stein Botilrud

Idyll på grensen. Foto: Stein Botilsrud

 

Fra gårsdagens turmål rykker vi tilbake til Sandbakken. Derfra følger vi skiløypa som går parallelt med kommunegrensen i sydvestlig retning. Dagens turmål er Oslo kommunes sydligste tjern, som var kjentmannspost i perioden 1998-2000.

Hint til julaften: Nærmeste kjentmannspost har vært innenfor en radius av 1 kilometer fra stedet der du finner julekurven.