Til topps på Grinderkollen

Foyo: TORGEIR STENSTAD

På Grinderkollen i Østmarka Naturreservat: En av de mest utilgjengelige kjentmannspostene i perioden 2010-2012. Toppen ble nådd etter en strabasiøs tur gjennom tett skog og løssnø opp fra den nordvestlige flanke. Oppe venter et flott og vilt terreng, eksotisk og øde, hvor kun kjentmenn drar.
Foto: TORGEIR STENSTAD