Vest-ekstremisme i Krokskogen

HELT VEST het den, posten som nærmest balanserte på Krokskogens aller vestligste kant. Her ser vi godt.

Helt vest i Krokskogen.

VESTKANT. Utsikten fra stedet med det treffende navn Helt Vest. Foto: VESLE-BERNHARD

Lgotiskenger vest i Krokskogen er det ikke mulig å komme uten å risikere alvorlige helseskader. Veien opp hit fra Homledal og forbi Næssetra er av enkelte blitt opplevd som kronglete, men jeg har aldri hørt noen klage over utsikten som belønner vandreren her oppe.

Utsikten som Kjentmannshåndboka 2006-08 kaller Helt vest ligger nær en navnløs kolle på 482 meter. Vi er her sør for Gjertrussen og Byflakseter, og nord for Skarpsnoåsen.

In the fabled forest of Krokskogen, you cannot get further west than this without seriously compromising your health. At the end of a somewhat messy trek from Homledal, sweeping views over Tyrifjorden and Ringerike will reward you. Do yourself a favor and go on a clear day.Hiking

HELT VEST
Kjentmannspost i perioden 2006-2008
Diskusjon i Kjentmenns forum * Geocache