Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

50 nye poster med hytter, hotell, kapell og digitale sprell


Ny håndbok med 50 kjentmannsposter ble sluppet søndag 4. september under et skogtreff på Haslumseter kapell i Bærumsmarka. Omkring 200 personer besøkte arrangementet, ifølge Skiforeningen som organiserer Kjentmannsmerket, plasserer poster og fornyer dem annethvert år.

BOK I BOKS. En gruppe kjentmenn med den nye håndboken under lanseringen på Haslumseter. Fra venstre Reidun Fjeldstad Haug, Knut Jostein Berglyd, Pål Victor Schage, Kåre Haug , Synnøve Kjærstad og Kari Lohne. Foto: KJENTMANNSMERKETS VENNER

Kjentmannsboken har igjen gjennomgått flere endringer, men tallet på poster er konstant: 50. Postene er valgt ut for naturskjønne eller historiske kvaliteter, med et markant innslag av hyttehistorie som Frisk-hytta i Vestmarka, Jegersly i Lillomarka og «Hotell Bristol» i Nordmarka.

De nye postene er fordelt på ni av de ti områdene som utgjør Oslomarka – Nordmarka (13 poster), Krokskogen (12), Bærumsmarka (2), Vestmarka (5), Romeriksåsene (6), Lillomarka (2), Østmarka (5), Sørmarka (3) og Kjekstadmarka (1). Den første posten i boken er strengt tatt ikke i en mark, men står på Lahellholmen – en øy i Drammensfjorden.

Det er ingen poster i Hurum i toårsperioden som nå er i gang, og som  avsluttes ved utgangen av august 2024. «Overlappingsåret» som har vært mulig å utnytte  de siste treårsperiodene, ser ut til å være avviklet for godt.

Én iøynefallende endring er at boken ikke lenger bruker utsnitt av vanlige markakart, til tross for at det forrest i heftet reklameres nettopp for de trykte turkartene. I stedet brukes utsnitt av digitale kart som riktignok viser flere detaljer i terrenget, men har færre stedsnavn å orientere seg etter og heller ikke markerer rutenettet i Oslomarka i særlig grad. Endringen høstet umiddelbart negativ kritikk i Kjentmenns forum, Kjentmannsmerkets harde brukermiljø som samler spesielt interesserte til diskusjon og utveksling av erfaringer.

PÅ POST. Kø for å stemple på den nyavdukede post 22-08. Her er det Helle
Helseths tur, tett fulgt av Anne-Line Filiberto. 

Det nye heftet lister opp mulighetene for offentlig transport (og mangel på dette) til den enkelte post, og anvisningene om tilnærming til postene i terrenget er mer detaljerte enn tidligere. Mens mange sikkert vil se på dette som naturlige fremskritt, vil kanskje noen synes at litt av eventyret blir borte.

ORD FOR DAGEN. Tidligere styreformann Jon Kristoffersen foredro om Haslumseter kapells historie.

Lanseringen ved Haslumseter kapell var delt i to, med boksalg om morgenen, en gudstjeneste da boksalget var stengt, et foredrag om kapellets historie, og deretter den seremonielle avduking av posten på stedet. Ståltråden ble klippet av Jon Kristoffersen, tidligere mangeårig leder av styret som driver Haslumseter kapell. I sitt foredrag dro han linjer fra gamledagers seterdrift og en møysommelig jobb med å finansiere kapellet under Andre verdenskrig og i de magre etterkrigsårene. Først i 1967 ble grunnsteinen lagt ned, og feiret med en friluftsgudstjeneste der opp mot 1000 personer skal ha deltatt. Kristoffersen fortalte om tidlige år etter åpningen i 1969, uten strøm og innlagt vann, og selvsagt med enkle toalettforhold.

Mange av den godt voksne forsamlingen kunne nok leve seg inn i dette, inkludert denne korrespondent, som var på konfirmanttur på Haslumseter en helg i januar 1973. Jeg har ingen erindring om kummerlige kår, men husker godt en ganske vill lørdagsnatt med lite søvn, mye prat og ikke minst lytting til en av ungdomslederne, som på kapellets orgel spilte fra det nyeste det nyeste Moody Blues-albumet, Seventh Sojourn. Søndagen var det heldags tjeneste med å servere kaker og toddy i kafeen, fulgt av gulvvask og hjemtur på ski i skumring og vintermørke.

-Det er andre tider, og helt andre forventninger i ungdomsgruppene som kommer til Haslumseter nå. De tar det for gitt at dame- og herredusjen står klar, og at bredbåndet er oppe og går. Og slik er det blitt, humrer Jon Kristoffersen i en samtale med Bernhard Herres hjemmeside.

Om generasjonene skifter på Haslumseter, gjør de det også i kjentmannskretser. Kåre Haug som har vært i kjentmannskomiteens sentrum i mer enn tre tiår, er ikke lenger med i komiteen, men har ytt «bistand», ifølge håndbokens forord. Både Haug og hans turkamerat nummer 1, Reidun Fjeldstad Haug, har passert 80 år. Komiteen har nå bare to faste medlemmer: Hege Blichfeldt Sheriff og Eirik Harstad.

DILEMMA. Kjentmannsmerket er i økende grad en aktivitet for de godt
voksne. Spørsmålet er hvor nye generasjoner kjentmennesker skal komme fra.

Det var som vanlig et koselig, godt gammeldags skautreff på Haslumseter-lanseringen, med gullmerkedekorerte kjentmannsveteraner og livlig prat. Elefanten i rommet, eller skal vi si storelgoksen i skogbrynet, er hvor det bærer med Kjentmannsmerket når det store flertall av de ikke så veldig mange fremmøtte må sies å tilhøre de øvre aldersgruppene. Bare to-tre barn var på pletten for å kaste seg over godteriene som regnet ut av den røde anorakken som, tradisjonen tro, fyker til værs når lanseringsposten avdukes i Kåre Haugs stramme regi. For ti år siden ble han nesten løpt ned av godtesugne små. Og sant å si er barnefamilier, ungdom og unge voksne sjelden å se på de litt mer krevende postene. Kjentmannsmerket blir mer og mer en senioraktivitet. Det er grunn til å savne juniorene.

Ikke minst kan den nye Kjentmannsboka tyde på at Skiforeningen står overfor et veivalg. Den søker fornyelse og yngre brukere med reklame for foreningens app og telefonkart, men satsingen på digitale duppeditter vekker åpenbart ikke bare begeistring blant veteranmiljøet, der det rimeligvis er størst vilje til å betale 300-400 kroner for en trykt bok. Det må være en krevende spagat.

HASLUMSETER KAPELL. Post 8 i perioden 2022-24.