20. desember

Gørr og gru

Vann

Grommvannet, eller…?

Langtur i dag. Omkring 15 kilometer nord-nordøst fra gårsdagens turmål. Vi skal til et vann. Et lite vann, sammenlignet med alle de sveare vannene som belter og myller seg i disse traktene.

Vannet er ikke navngitt på det vanlige nordmarkskartet. Om dette skyldes størrelsen, eller det ekle navnet vites ikke.

Hint til julaften: Hoppbakken i hintet den 4. desember var kjentmannspost i perioden 2006-2008.