Hauk over hauk

HAUKERENNA er et av disse stedene som viser hvor verdifullt skogbruket var før i tiden, og hvilke dristige skritt folk tok for å overliste n … [Read more...]