En bymark som nesten er høyfjell

HESTÅSFJELL på 686 meter er ligner høyfjell selv om vi befinner oss i Drammens bymark.

odumfolket kaller den bare Øståsen, den mektige ryggen som reiser seg øst for Tyrifjordens sørvestlige arm, og som utgjør den nordvestlige delen av Finnemarka. Øverst på Øståsen ligger et høyfjellslignende platå som trass i sine snaue 700 meter over havet byr på en naturopplevelse man knapt finner maken til i noen bymark. Om utsikten er vakrest fra tårnet på Hovlandsfjell, 675 meter over havet sørvest på ryggen, er inntrykkene kanskje enda mektigere på platåets aller høyeste punkt en times marsj lenger nord. Heståsfjellet strekker seg 686 meter over havet og nås forholdsvis enkelt via den rødmerkede skiløypa som strekker seg rundt hele topplatået på Øståsen.