Helt vilt i Mørkgånga

MØRKGANGA og dens dype, bratte kløft er blant Oslomarkas gjeveste turmål. Den byr på en tur vandreren vil huske for alltid, og også kan koste på seg å skryte av.

Kjentmenn ved den fryktinngydende kløft. FOto: VESLE-BERNHARD

m noe sted i Oslomarka kan hevdes å ha skrekkblandet berømmelse, så må det være Mørkgånga (også kalt Mørkganga, Mørkegangen etc), Dette trange skar ytterst på Krokskogens platå er et av Osloarkas mest særegne steder.
Dette pass er så smalt, at det er som om de slibrige klippebryst vil lukke seg over vandrerens hode. Om våren styrter en villstyrig bekk som en stråle ut fra det steile berg, så voldsomt at godtfolk heromkring kaller den Migaren.
Om Mørkgånga har H.O. Christophersen skrevet, at han intet sted kjenner i Oslo-marken som i skjønnhet og villskap kan måle seg med denne mektige kløft. Enhver Nordmarks-traver bør med visse mellomrom ta en tur herhen, lyder hans råd i klassikeren «På gamle veier og nye stier i Oslomarka».

Flere veier fører hit. Den tyngste er å gå opp fra Elvika, der det er parkering, skilting og merket blåsti oppover. Et økende problem i de bratteste partier her – før man kommer opp til selve kløften – er løse steiner av betydelig størrelse, som gjør det vanskelig og tildels farlig å gå her, spesielt på travel dager. Et godt alternativ er å gå den lekre blåsti fra Retthellseter og nordover langs kanten av Krokskogplatået. Et annet er å starte fra bommen ved krysset Stubdalsveien og Gaupeskardveien, gå over Gyrihaugen, forbi det smellvakre Migartjern og frem til kløften.

MØRKGANGA – MØRKGÅNGA
Post 15 i perioden 2008-2010. Også kjentmannspost fra 1990 til 1992.
(This post is placed at a landmark destination in the western woods known as Krokskogen and involves a fairly demanding hike either up from Elvika on the eastern edge of the Steinfjord or from above, beyond Gyrihaugen. It’s a slighly scary spot, with steep cliffs and a famously narrow passage, but the view is fine and you can brag that you’ve been there.)
Kart: Oslo Nordmark.
Start: Elvika P.
Geocache