15. desember

Hold fast, vi skal en lang tur vestover. Peil deg gjerne inn via  Ramsåskastet og så Fløytadammen. Enhver som har blitt antastet av en … [Read more...]

14. desember

Vi holder oss i samme mark. Og går i dag løs på det kanskje eldste uløste mysteriet på Bernhard Herres hjemmesider. Ta i bruk ressursene på … [Read more...]

13. desember

Vi forlater byen, og drar tilbake til skogene. I dag skal vi mot nordøst til denne kollen som er beslektet med de tidligere postene Tjuvåsen og … [Read more...]

12 desember

I dag holder vi oss på betryggende avstand fra markagrensen. Dagens tur går til et museum der det tidligere i år ble arrangert en utstilling med … [Read more...]

11. desember

Fra gårsdagens turmål går vi til nordspissen av øya, tar fergen inn til byen, og vandrer i strandsonen østover til dagens … [Read more...]

10. desember

Finn én feil. Minst.   Er det ikke noe rart med fargen på dette skiltet? Blå pil, rød tekst?? I dette området gjør de visst tingene på … [Read more...]

9. desember

I dag handler det om Morten og Anders. Den ene er dagens turleder. Den andre er dagens turmål. Turlederen tar deg med over Spinneren og til … [Read more...]

8. desember

Har løypesjefen fått oppkalt en egen vei etter seg? Vi forlater Romeriksåsen og drar til dette stedet i en av markas randsoner. … [Read more...]

7. desember

Bjørnehi i forskjellige varianter har vært tema for flere tidligere kjentmannsposter, blant annet på Hagahogget og i Kjekstadmarka. For å komme … [Read more...]

6. desember

I dag blir det hyttetur. For å finne frem til dagens turmål kan det være lurt å velge en nordøstlig kurs. Passerer du en litt mystisk … [Read more...]