Ved elgens vannhull, muligens

ELGTJERN i Sørmarka er lite og unnselig, men turen dit går gjennom storvakkert terreng. mukke Elgtjern er så lite, at man nesten trenger … [Read more...]