På Nordseter, omgitt av den nordiske vemodige prakt

NORDSETER på Krokskogen burde alle besøkte iblant, for denne gilde vangen en kort tur fra Kleivstua er fremdeles åpen og i god hevd. ra … [Read more...]

Med Asbjørnsen til Askvangen

ASKVANGEN er en av disse gjengroende setervanger i Romeriksåsene som lokale idealister gjør hva de kan for å berge fra glemselens gru. Men det spøker … [Read more...]

En eventyrseter i Vestmarka

STOVIVOLLEN er blant de riktig store vanger i Vestmarka, og dessuten en av dem som har vært lengst brukt av Brumsbygdenes bønder. Fortsatt er dette en … [Read more...]

Glemt seter gjenfunnet ved Katnosa

KATNOSSETER ble nylig hentet frem fra den relative glemsel, etter mange års anonym tilværelse i skogen rett nord for Katnosa gård. Den kloke går hit … [Read more...]

Seter for de spesielt interesserte

BOGSTADSETEREN kan være ualminnelig vond å finne, for her er kun få og beskjedne spor etter mennesker. Steder som den glemte og gjengrodde … [Read more...]