Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Kjentmenns forum – møteplassen i Marka!

Notifications
Clear all

Kjentmannsjegere må forsvare allemannsretten

4 Innlegg
4 Deltakere
15 Liker
126 Visninger
Bjørn Bakke
(@bjorba)
Kjentmann
Innmeldt: 4 år siden
Innlegg: 14
Trådstarter  

Dette innlegget er utløst (for ikke si framprovosert) av kjentmannshåndbokas informasjon om adkomst til post nr. 10 (Ormetjern på Krokskogen). Komitéen skriver her:

«Grunneier har bedt om at postjegere angriper posten via skogsbilveien fra Høymyr (Sollihøgda) der denne ender nordøst for tjernet, og vi ber alle rette seg etter dette.»

Grunneieren (hvem som er grunneier opplyses ikke) ber altså om at vi postjegere går én bestemt vei til en post. En slik oppfordring bør man lytte til, og er det en god begrunnelse kan den gjerne videreformidles i håndboka. Men grunnen(e) bør oppgis! For begrunnelse(r) fins nok, men det vet vi jo ikke. Er det f.eks. spesielle ting man bør ta hensyn til? Følsomme naturområder? Sjeldne arter som hekker og trenger ro? Eller en eller annen form for menneskelig aktivitet? Slikt vil de aller fleste turgåere ta behørig hensyn til.

Problemet er at det ikke oppgis noen grunn. Allemannsretten gir oss alle rett til å ferdes fritt i utmark, forutsatt at man følger regler og tar de hensyn som forventes. Det er en rett verken grunneiere eller andre kan nekte oss, og er det ikke tungtveiende grunner til annet, vil jeg gå tur der jeg vil, og nærme meg både denne og andre kjentmannsposter fra den kanten jeg velger selv. Jeg mener det er utidig av kjentmannskomiteen å legge «føringer», attpåtil helt uten begrunnelse, for hvor vi skal bevege oss og hvor ikke når vi går tur.

Vi kjentmannsjegere er, og må være, «storbrukere» av allemannsretten. Retten er under press fra flere hold, også i Oslomarka. (Det bør være nok å nevne Ekebergdalen/ Børter SØ i Østmarka.) Jeg mener det er vår, kjentmannskomiteens og Skiforeningens oppgave å stille opp for det laget som forsvarer allemannsretten – ikke for det laget som vil innskrenke den.

Bjørn Bakke

Dette emnet ble endret for 2 uker siden av Morten Møst

   
TorsteinO, Atle Berntsen, Nina Didriksen og 1 andre kjentmenn likte dette innlegget
Sitér
TorsteinO
(@torsteino)
Kjentmann
Innmeldt: 3 år siden
Innlegg: 6
 

Jeg antar at Skiforeningen har et betydelig ønske om å holde seg inne med aktuelle grunneiere i forbindelse med KM, ettersom de møter de samme grunneierne når løypetraseer skal utbedres.

Slik sett vil nok ikke Skiforeningen noen god ambassadør for allemannsretten. Vi så det samme for litt siden når åpenbart grunneier forlangte fem poster fjernet før sesongen var avsluttet og nå nylig når KM-perioden er innskrenket fra tre til to år.


   
Kristin Bøe, Morten Møst, Bjørn Bakke og 2 andre kjentmenn likte dette innlegget
SvarSitér
Hans Löwe Larsen
(@lowe)
Kjentmann
Innmeldt: 23 år siden
Innlegg: 60
 

Gode refleksjoner, men jeg velger å tolke dette i beste mening. Komiteen kan neppe bruke sider på å gjengi grunnlaget for å overbringe henstillinger eller navngi grunneierne. Det kan jo de som er spesielt interessert søke selv. Og er man kompetent til å finne en annen vei selv, er man jo velkommen til det,

Når jeg ser det "kjentmannstråkket" som er inn mot postene når de har stått ute en stund kan jeg også forstå at grunneier ønsker å "lede" flokken inn en vei. Jeg tror de fleste er kjent med allemannsrettens rettigheter, men det er jo mange som ikke er så kjent med dens forpliktelser? Særlig etter at antallet kjentmannsjegere har økt, og ikke nødvendigvis kompetansen?

Så mitt lag- personlig - tar dette rådet opp i beste mening og vil selvsagt forsøke å rette oss etter det. Samtidig anser vi dette selvsagt som et råd. Jeg finner det derfor vanskelig å finne den problematikken som andre tolker ut fra teksten? 

Men..det er selvsagt mange synspunkt.

Dette innlegget ble endret for 2 uker siden av Morten Møst

   
Kristin Bøe, Nina Didriksen og Morten Møst likte dette innlegget.
SvarSitér
Erik Haugros
(@erikhaugros)
Kjentmann
Innmeldt: 12 år siden
Innlegg: 50
 

Jeg synes postene kan stå ute i to år i stedenfor  tre, hvis det er et sterkt krav fra grunneierhold. .

Derimot synes jeg grunneierne har dårlige argumenter for å nekte folk adgang til marka iflg allmannaretten. Jeg skjønner Skiforeningen kommer i et dilemma her. Jeg regner med at Skiforeningen har et godt forhold til de største grunneierne, og at det her er gjensidig forståelse for at folk er i marka, også på postjakt. Men det er mange grunneiere som har lite areal, og der blir det krevende å få kontakt.

Ser at mange av postene i nyheftet er lagt slik at det neppe bør bli konflikt?

 

 

 

 


   
Kristin Bøe, Nina Didriksen og Morten Møst likte dette innlegget.
SvarSitér
Del dette