Kjentmenns forum – møteplassen i Marka!

Notifications
Clear all

Om forfalne setre og kjentmenn med hastverk


Morten Møst
(@store-bernhard)
Forumvert
Innmeldt: 1 år siden
Innlegg: 220
Topic starter  

For de som bruker Facebook pågår en interessant diskusjon i Lunner historielags FB-gruppe. Folk som tar kjentmannsposter "haster" videre uten å reflektere over det man ser, blir det hevdet, og det er snakk om at "kjentmannspost" er et generelt begrep som Kjentmannsmerket (i Oslomarka) ikke har enerett på. Bjørn Bakke som er medlem av Kjentmenns forum (hei Bjørn Bakke!), deltar i diskusjonen. Her er mitt innlegg:

(...)  Jeg kjenner meg ikke igjen dette med at vi som tar Kjentmannsposter "haster" av gårde fra post til post. Tvert imot innbyr Kjentmannsmerket i sin nåværende form til fordypning gjennom håndboken, som har detaljerte beskrivelser av kjentmannspostene. Dette er også en ånd jeg legger opp til i mitt arbeid med www.kjentmannsmerket.org og det tilhørende Kjentmenns forum, som er en slags fan-klubb for kjentmannsmerket. Nå for tiden har folk tre år på seg til å finne disse postene. Hvis noen "haster" videre handler det kanskje mer om å komme seg hjem før dagen er over? Når det gjelder seterhus som forfaller er jeg enig i at det er synd, og det er mye forfall å gremmes over i Nordmarka og enda mer på Krokskogen. Men det er vel eiernes oppgave vedlikeholde setre, ikke turgåerne (selv om jeg er sikker på at en og annen turgåer ville stille opp til dugnad eller lignende prosjekter). Ellers er jeg enig i at Kjentmannsmerket ikke har noe monopol på begrepet kjentmannspost, men "turorienteringspost" eller lignende er vel et bedre generelt begrep, som forebygger forvekslinger.


Kari Lohne likte dette
Sitér
Bjørn B.
(@bjorba)
Aktivt medlem Kjentmann
Innmeldt: 4 år siden
Innlegg: 11
 

(Hei, Morten Møst - gratulerer med nytt kjentmannsforum, særlig nå når jeg endelig har skjønt hvordan jeg skal legge inn bilder uten at de avvises som "for store"!)

Det legges ut mye bra stoff på Lunner historielags facebook-gruppe. Den er åpen, så alle som har profil på fb kan gå inn, se, følge og evt. delta i diskusjoner der.

Det jeg reagerte litt på var en som la ut bilder fra bl. a. Auretjernsetra (post nr. 22 i 2018-21-heftet), fulgt av en tekst jeg opplevde som negativ og et sleivspark til folk som tar kjentmannsmerket og som bare stempler, "haster forbi" og er nærmest likegyldige til bygninger i forfall osv. Jeg fokuserte på at den typen vedlikehold av kulturminner primært var et lokalt anliggende der bl. a. eier(e), organisasjoner som historielag o.l., kommunen m.v. har et ansvar. Jeg skrev bl.a.:

     " Skal slike steder tas vare på må det gjerne lokale initiativ til: Den lokale turistforeninga? Er noen på gårdene som setret der en gang interessert? Kommunen? Så kan f.eks. Lunner Historielag kjenne sin besøkelsestid, organisere dugnader osv. (...) At steder blir kjentmannsposter framstilles nærmest negativt. Det kan tvert imot virke positivt ved at flere blir oppmerksomme på kulturminnene. "

Etterpå fulgte en interessant debatt, og de som vil lese mer om stedet og området rundt (og har fb-profil) anbefales å ta en titt innom.

Et medlem av gruppa har også laget en oversikt over kjentmannsposter fra "tidenes morgen" (begynnelsen av 1960-tallet) og til i dag. Den ser nokså komplett ut også. Se vedlagte excel-ark. Svært interessant for en som tok sitt første og andre kjentmannsmerke med femti års mellomrom (1963 og 2013), i en alder av hhv. 13 og 63 år!

Bjørn.

Dette innlegget ble endret for 4 år siden 3 times av Bjørn B.

SvarSitér
Del dette