En ufattelig vinkel på Drammen

STORSTEINSFJELL i Finnemarka skal besøkes på klare dager, for her er det tilnærmet fantastisk utsikt over Lier og mot Drammensfjorden. Selv en … [Read more...]

For bleikinger og annet folk

BLEIKTJERN i Lillomarka er et utmerket mål for en kort tur - eller en god bit av en større rundtur til trivelige småvann. e ligger som … [Read more...]

Seter uten gjeter

ØSKJEVALLSETER ligger vakkert til midt på Krokskogen, men er dessverre ved å gå aldeles i oppløsning. skjevallseter er kanhende den … [Read more...]

Et berg man sjelden mister av syne

MISTBERGET er ikke høyest i sitt område, men du verden så godt det synes. en høye bergåsen er synlig allestedsfra i det lavtliggende romerikske … [Read more...]

Planespotting i Vestmarka

GROSETKOLLEN har flott utsikt til Asker og Bærum - og kanskje var det bra sted å være planespotter. ra Grosetkollen i Vestmarka er utsikten … [Read more...]

Hold på haka her

GAUPEKOLLEN høyt over Maridalen har utsikt som mange kjentiser mener er den aller beste i Maridalsalpene. en magnifike Gaupekollenligger … [Read more...]

Utsikt til å se raudt av

RAUDLØKKOLLEN ligger vest i Maridalsalpene og har flott utsikt. Her ligger også Friluftsklubbens hytte Sellanrå. audløkkollen er et … [Read more...]

Trolsk tjern som trekker

STEMNÅLSTJERN på Krokskogen er både trolsk og tiltrekkende. Utsikt har den også. Stemningsfullt ved Stemnålstjernepå Krokskogen.Foto: STEIN … [Read more...]

En brennås som skiller seg ut

BRENNÅSEN er det mange steder i marka som heter. Denne ligger på Krokskogen og er verd å utforske. TOPPEN av Brennåsen gir et mektig … [Read more...]