Fem putter og en stein

FEMPUTTSTEINEN er en lite kjent attraksjon rett ved en av løypene i Ringkollen-området: En vaskeekte pinakel. indre enn ti meter fra t … [Read more...]

Nesten nyoppdaget bygdeborg

BYGDEBORGEN VED MARIDALSVANNET er et festningsverk fra middelaldersk tid. Det ligger mange slike bygdeborger rundt hovedstaden. øydene som … [Read more...]

Paradis i Helvete

BJØRNHØHELVETE er navnet tømmerfløterne ga den trange kløft sør for Bjørnholt. I dagens glattslikkede sjargong vil man vel si at de opplevde visse utfo … [Read more...]

Torv til tørk

TORVTØRKEHUSET PÅ SEMSMÅSAN har vi kanskje sett på turer fra Vestmarksetra. Det er en modell av gamle dagers torvindustri. e veldige myr … [Read more...]

På den ensomme Øyungskollen

ØYUNGSKOLLEN er kanskje den topp i Maridalsalpene som flest har sett opp på og færrest ned fra. vem har vel ikke, etter marsjen opp fra Skar ti … [Read more...]

Rein gift

NEPPTJERN smiler søtt til den sjeldne gjest, men er akk så surt. Ingen fisk lever i dette vann, som er gjenstand for omfattende v … [Read more...]

Seriøs sperring

PORT ARTHUR har fått sitt navn fra en berømt blokade i en fordums krig. Her i Sinderdalen var det strid om veirett. en grunne kløft ved Si … [Read more...]

Seterlivets gleder og sørgelige slutt

ROENSETER ligger flott til i åsen vest for Gjerdingen, og hører til de klassiske kjentmannsposter. øyt over Gjerdingen ligger Roenseter, som ka … [Read more...]

Ingen kleiv å være redd for

ANGSTKLEIVA i Lillomarka ligger på en gammel ferdselsvei, men hva navnet betyr er det flere meninger om. ngstkleiva er en bratt styrtning på d … [Read more...]

44 smarte meter vannvei

ANDERSTJERN nordøst i Nordmarka har vært en viktig brikke i spillet om vannet til Oslo. Om du synes denne siden ser litt rar ut, så tenk på den som en … [Read more...]