OFF-POST

GRANBERGET er ikke hva det en gang var på kartet: Høyest i Lillomarka. Den plassen har Brennberget tatt alene, etter å ha delt høyesteplassen. Til gjengjeld er Granberget et ypperlig sted å se ned på Barlindåsen fra. Det er da enda noe. illomarkas høyeste topp Brennberget (441 moh) var kjentmannspost i perioden 2008-2010. På gamle […]

NAUTSUNDKOLLEN er det naturlige høydepunkt på en tur rundt Spålen. Eller ett av høydepunktene. For her står de i kø. autsundet er det smale sundet omtrent midt i Spålen, og betegner visstnok stedet der seterfolk drev krøtteret over underveis til eller fra seter. Dette ser vi kun langt der nede hvis vi har surret oss […]

Flere ville ideer

 1. Hvorfor det er synd på Norskeperskallen
 2. Uten sti til de ukjente Skjennumsflaka
 3. Der radio Corona gikk av luften
 4. En foss som er finest om vinteren
 5. For den som søker den store Roen

Enda flere ville ideer

BLOGGEN

Under Kjentmannstoppmøtet på Centralteateret 17. januar hadde vi trekning og premieutdeling etter Kjentmenns julekalender 2012. Ola Dilt v/Torgeir … [Les mer]

Antikke poster

AURETJERNSDAMMEN er en hyggelig avstikker på en tur mellom Sollihøgda … [Les mer]

 1. Karussputtens dype hemmeligheter
 2. Men asketrærne lever ennå
 3. Langt over Hakadalen

Alle antikke poster

Steder i Stormarka

FJELLSJØKAMPEN på 812 meter over havet er høyeste punkt i Akershus - … [Les mer]

 1. Storskogen hinsides Oslomarka
 2. Langsmed Tverråsen
 3. En ufattelig vinkel på Drammen

Alle steder i Stormarka