OFF-POST

RAUDLØKKOLLEN ligger vest i Maridalsalpene og har flott utsikt. Her ligger også Friluftsklubbens hytte Sellanrå. audløkkollen er et overdådig utsiktspunkt i Maridalsalpene. Fra denne kollen rett øst for Øyungen har man fantastiske utsyn vestover med Øyungen, Gåslungen og Rottungen som perler på en snor, og så på rad og rekke Gyrihaugen, Oppkuven og Kikut. Velger man […]

ROENSETERHØGDA får for det meste ligge i fred, selv om blåmerket sti går like under. ange som har travet nord i Nordmarka har kommet forbi den vakre Roensetere, og kanskje gått blåstien forbi Roenseterhøgda på vei til Holoaseter. Men hvor mange har besøkt selve toppen av Roenseterhøgda? Kun de spesielt interesserte, vil vi tro.Ikke er […]

Flere ville ideer

 1. Eneste gjest på Lønlihøgda
 2. Hvorfor det er synd på Norskeperskallen
 3. En topp som ikke lenger er høyest
 4. På det mennesketomme Falkenberget
 5. Gjertrussen på Krokskogens beste vestkant

Enda flere ville ideer

BLOGGEN

ORMTJERN, en forsommerstille maikveld. Vi er nord for Langlia og her er det ikke folksomt en varm aften. Ifølge Reidar Holtvedts bøker, var det her et … [Les mer]

Antikke poster

DÅSTJERN er en bortgjemt og bortglemt liten bit av Krokskogen, … [Les mer]

 1. Et vakkert tjern med et dystert minne
 2. Ku til fjells
 3. Villskapen i Nordmarkas hjerte

Alle antikke poster

Steder i Stormarka

FJELLSJØKAMPEN på 812 meter over havet er høyeste punkt i Akershus - … [Les mer]

 1. Breiliflakene på finnens topplokk
 2. Storskogen hinsides Oslomarka
 3. Finnemarkas gjeveste topp

Alle steder i Stormarka