Kjentmannskort 1970

Kjentmannsbøkenes beskjedne røtter var et lite kort trykket på gul kartong. Medlemmer av Skiforeningen kunne kjøpe det i Dagbladets ekspedisjon for fem kroner. Fremmed, javisst. Men ennå er det noe kjent ved utvalget – mange av stedene er gjennom årene blitt gjenbrukt som kjentmannsposter.

Postene ble publisert separat på et stensilert A4-ark, der postene var listet opp alfabetisk i hver Marka-region med store bokstaver på en skrivemaskin som ikke hadde norsk Ø. Systemet besto frem til 1980, da det ble erstattet av et «nytt og enklere opplegg.»

Bærumsmarka

 • Blekkevann
 • Dæliseteråsen
 • Haugskolen (sic.)
 • Tjæregravshøgda

 

Krokskogen

 • Atjern
 • By-Flakseter
 • Fjellseter
 • Gjörudshögda
 • Gyrihaugen
 • Skarpsnoåsen
 • Jonsrudtjern
 • Kusteinkollen
 • Monsebråtan
 • Nedre Steinlausseter
 • Oppkuven
 • Vidvangen
 • Öskjevallsseter
 • Öyangsröysa

 

GUL LISTE. På 1960- og 70-tallet fikk man en slik liste med når man kjøpte et kjentmannskort. Klikk her for større bilde.

Nordmarka

 • Björneputt
 • Balangsrudseterhgd (sic.)
 • Båhusseter
 • Elgstöa
 • Eriksknarten
 • Fagerliseter
 • Finnerudseter
 • Fjellsjöhögda
 • Store Görja
 • Heikampen
 • Kikuttoppen
 • Kobberhaugene
 • PÅ POST. Stempling ved det tidligere brannvakthuset på Kolleren 19. september 1971. Foto: AAGE MØST

 • Kollern
 • Kyrkjeberget
 • Langlia
 • Lybergja
 • Linfåningshøgda
 • Mellomkollen
 • Perhusfjellet
 • Svarttjernshögda
 • Varingskollen

Vestmarka

 • Assdøltjern
 • Bøåsen
 • Engerseter
 • Gampen
 • Haveråsen
 • Högbrennåsen
 • Ramsåsen

Lillomarka

 • Barlindsåsen
 • Linderudseterhøydene
 • Slengfehögda

Romeriksåsene

 • Bjertnesvangen
 • Busterudvangen
 • Elsjøhøgda
 • Oppegårdskollen
 • Paradiskollen
 • Råbjörnkoja
 • Setertjern
 • Skotjernshaugen

Östmarka

 • Bjönnåsen
 • Bjortjern
 • Endtjern
 • Halssjøen
 • Kjerringhögda
 • Liseterkollen
 • Ramstadslottet
 • Skytten
 • Tonekollen

Sörmarka

 • Gaupestein
 • Mjærskaugkollen
 • Slettåsen
 • Stunneråsen

Merk: Hvert år den 1. desember skiftes et antall poster ut. Pass på at De har årets liste!

Neste bok: Kjentmannskort 1980